Grafik (Chart) Nedir?

Grafik, bir değerin piyasadaki alım-satım hareketlerinden oluşan çizelgelere verilen isimdir. Yatırımcı kitleler arasındaki alım-satım dengesi sonucunda oluşan grafiklerde, bir takım yöntemler ile geleceğe yönelik fiyat hareketlerinin yönünü tahmin etmek mümkündür.

Örnek Grafik (Chart);

Bir değerin grafik üzerindeki hareketlerini tahmin etmemizi sağlayan en temel yöntem, destek ve direnç…


Cryptocurrency Futures (Leveraged-Margin Orders)

Giriş

Borsa söz konusu olduğunda ilk akla gelen şüphesiz ki; ‘kısa sürede büyük kazançlar’ elde etmektir. Kulaktan dolma bilgiler (rumors) doğrultusunda piyasaya adım atan kitlenin büyük bir çoğunluğu, girdiği miktarları kısa sürede iki, belki üç katına çıkarma hayaliyle bu yola girerler. Ancak çok geçmeden parasının büyük bir…


(Cryptocurrency Unlimited Cash Loop)

Giriş

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan ekonomik kriz sonrası Çin’de ortaya çıkan ve on yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan kripto dövizler, son yıllarda deyim yerindeyse büyük bir patlama yaşadı. Kuşkusuz ki, bu patlamanın ana maddesi yüksek kâr oranları ve süregelen bir yükseliş haritasıdır. …


Cryptocurrency Trader’s Guide to Reading Candlestick Patterns

While candlestick charting may seem common today, this approach didn’t gain worldwide popularity until 1990 when they were first introduced to the Western World. …

Sertaç Yılmaz

Cryptocurrency Trader, Analyst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store